Menu Zamknij

O MNIE

mgr Anna Ziernik

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS) oraz posiadam przygotowanie pedagogiczne. Obecnie jestem w trakcie szkolenia w celu uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).
Ukończyłam Studium Interwencji Kryzysowej oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej, a także pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami edukacyjnymi oraz zaburzeniami zachowania.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, licznych przedszkolach a także fundacji oferującej pomoc osobom doświadczającym przemocy oraz będącym w kryzysie. Pracuję zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Aktualnie pracuję również w poradni specjalistycznej, udzielając pomocy w formie interwencji kryzysowej osobom dorosłym. Współpracuję także z fundacją pomagającą osobom doświadczającym przemocy.

W swojej pracy kieruję się zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa, zatwierdzonym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Kodeksie Etycznym Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.


Kwalifikacje: